Tag Archives: جوش

در جوش های اتصال فولاد، الکترودهایی استفاده میشوند که مفتولهای مغزی با آلیاژ و یا بدون آلیاژ هستند و باعث هدایت جریان جوش می شوند. این الکترودها برروی خود دارای علائمی هستند که مفهوم اعداد روی الکترود ها بصورت زیر ارائه میشوند: که برای مثال مفهوم اعداد روی الکترود : E 60 1 3 شامل […]

مجموعه گیتی هوم
ارسال پیام در واتس اپ