electrod2

در جوش های اتصال فولاد، الکترودهایی استفاده میشوند که مفتولهای مغزی با آلیاژ و یا بدون آلیاژ هستند و باعث هدایت جریان جوش می شوند. این الکترودها برروی خود دارای علائمی هستند که مفهوم اعداد روی الکترود ها بصورت زیر ارائه میشوند:

Electrode100

که برای مثال مفهوم اعداد روی الکترود :

E 60 1 3

شامل توضیحات زیر می باشد:

– حرف اول (E): نمایش دهنده الکترود جوش برق می باشد.

– عدد اول (60): نمایش دهنده مقاومت کششی جوش می باشد و در 1000 ضرب شده و استحکام کششی جنس الکترود را برحسب پوند بر اینچ مربع بیان میکند. همچنین در 0/07 ضرب شده و مقاومت برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را نشان میدهد.

– عدد دوم (1): نمایش دهنده وضعیت جوشکاری مورد استفاده می باشد که شامل سه حالت است:

عدد1: جوشکاری در تمام حالات

عدد2: جوشکاری در حالات سطحی و افقی

عدد3: جوشکاری فقط در حالت سطحی

– عدد سوم (3): نمایش دهنده نوع روکش الکترود می باشد که عبارتست از:

عدد 0 (صفر) : جنس سلولوزی

اعداد 3 و 4: جنس رتیلی

اعداد 6 و 8: جنس قلیایی

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مقالات آموزشی

  • برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
مجموعه گیتی هوم
ارسال پیام در واتس اپ