msproject1time-2676366_19201charts-computer-data-6696151
مدیریت پروژه
مدیریت نیروی انسانی
مدیریت تجهیزات و مصالح
مدیریت هزینه
زمانبندی پروژه

خدمات مدیریت پروژه

     در پروژه های ساختمانی با توجه به حجم کار، برنامه ریزی و مدیریت کلیه امور اجرایی از مهمترین اصول ساخت و ساز می باشد. خدمات مدیریت پروژه با توجه به اهداف مدنظر، یک پروژه ساختمانی را از نظر پارامترهای مختلف قبل از اجرا مورد بررسی قرار می دهد. به طور کلی می توان اهداف مدیریت پروژه را در حیطه پروژه های عمرانی به شکل زیر بیان نمود:

1) مدیریت آیتم های اجرایی

2) مدیریت زمان

3) مدیریت هزینه ها

4) مدیریت نیروی انسانی

5) برآورد مصالح و اجناس

مدیریت آیتم های اجرایی: اگرچه در ذهن عموم پیشرفت آیتم های اجرایی مرتبط با ساخت، مشخص و نسبتا ساده به نظر می رد اما مدیریت آیتم های اجرایی در هرپروژه بسته به شرایط محیطی، اقتصادی، نظر کارفرما و شرایط خاص هر پروژه از نظر مدیر پروژه نیاز به برنامه ریزی مناسب بلند مدت و کوتاه مدت دارد. همچنین در حین پیشرفت پروژه به دلیل شرایط مختلف، این برنامه ریزی نیاز به به روزرسانی نیز دارد تا بتوان تداخل آیتم ها، روند سرعت پیشرفت پروژه را با اهداف کارفرما اجرایی نمود.

مدیریت زمان: برنامه ریزی در هر پروژه بدون درنظر گرفتن زمان معنا و مفهومی نخواهد داشت. لذا برنامه ریزی زمان بندی هر یک از آیتم های اجرایی متناسب با پتانسیل نیروهای انسانی و توان اقتصادی کارفرما در حین مراحل ساخت از جمله مواردی است که دید وسیعی به مجری و کارفرما خواهد داد.

مدیریت هزینه ها: باتوجه به هزینه های بالای ساخت و ساز، هرگونه دقت و برنامه ریزی در مدریت هزینه ها می تواند به شکل چشمگیری از هزینه های کارفرما بکاهد. در حیطه ساخت و ساز برخی از آیتم ها به نسبت درصد پیشرفت پروژه، زمان مورد نیاز برای اجرا، امکان به تاخیر انداختن آن ها وجود دارد که با شناخت صحیح این آیتم ها و درصورت داشتن یک برنامه ریزی صحیح در انجام آیتم های پروژه می توان هزینه های کارفرما را تا حد ممکن به تاخیر انداخت بدون آنکه خللی در زمان و کیفیت اجرا ایجاد گردد. همچنین با برنامه ریزی صحیح و بهینه ساختن آیتم های اجرایی می توان 10 تا 20% از هزینه های اجرایی کاهش داد.

مدیریت نیروی انسانی: باتوجه به برنامه زمانبندی پروژه، نیروی انسانی مناسب برای پیشبرد پروژه از مسائل اساسی و نیازهای مجریان ساختمان می باشد. استفاده از بخشی از نیروی انسانی به عنوان نیروی انسانی ثابت در پروژه و تکمیل کمبود ها در بخش نیروی انسانی غیرثابت در مقاطع زمانی خاص به شدت در کاهش هزینه ها و مدیریت نیروهای انسانی و روند پیشرفت پروژه موثر و مهم خواهد بود. این هدف با محاسبه نیروهای انسانی و پیمانکاران در بخش های مختلف اجرایی در بازه های زمانی متفاوت رسیدن قابل دسترسی خواهد بود.

براورد مصالح و اجناس: در بخش ساختمان عموما کارفرمایان تمایل دارند که برآوردی مناسب و دقیق از میزان مصرف مصالح، اجناس و تجهیزات مورد نیاز از پروژه ی خود داشته باشد. داشتن اطلاعات مناسب در این زمینه میتواند در خرید اجناس و مصالح قبل از موعد نیاز به دلیل شرایط اقتصادی و موقعیت های مختلف خرید در حیطه ساختمان مفید واقع شود. همچنین داشتن برآوردی مناسب از مصالح و اجناس می تواند هزینه های کارفرما را شفاف تر سازد.

     بنابراین مدیریت پروژه از مسائل مهم و کاربردی خصوصا برای پروژه های با زیربنای بالا می باشد که گروه فنی و مهندسی گیتی هوم با داشتن تجربه کافی و نیروهای جوان و خبره در این زمینه می تواند متناسب با نیاز های کارفرما در این زمینه، با حداقل هزینه ها مدریت پروژه را به عهده گیرد. درصورت تمایل به ثبت درخواست در زمینه استعلام قیمت رایگان از خدمات مدیریت پروژه، فرم درخواست زیر را ارسال نمایید:

مدیریت پروژه

برای استفاده از خدمات مدیریت پروژه آیکن زیر را کلیک نمایید:

  • برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
مجموعه گیتی هوم
ارسال پیام در واتس اپ