آرشیو برچسب‌ها: نظام مهندسی ساختمان

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله: از سوی وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل طراحی و اجرای “اجزای غیر سازه ای معماری” به عنوان پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ ) که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را گذرانده است به […]