آرشیو برچسب‌ها: مقررات ملی ساختمان

با رشد جمعیت، ساختمان های بلند و خانه های آپارتمانی گسترش پیدا کردند که تعداد افراد زیادی را در خود جای دهند، بنابراین باید در هنگام حوادث راهی داشته باشند تا با حفظ جان خود از ساختمان خارج شوند. پلکان فرار ، راهی برای خروج افراد ساختمان در هنگام وقوع حوادث است که برای ساخت […]