آرشیو برچسب‌ها: مقاومت نهایی

کاربرد پیچ ها برای نگه داری اشیا و قطعات به یکدیگر می باشد. پای پیچ، به بخش استوانه ای از قسمت انتها تا نوک پیچ گویند که ممکن است بخشی و یا کل آن رزوه شده باشد. گام پیچ، به فاصله میان هر شیار با شیار دیگر گفته می شود. رده ی مقاومتی در پیچ […]