Tag Archives: تقویت سازه با  GFRP و  CFRP

طراحی و اجرای سازه ها همواره با درصدی از خطا همراه است که این خطا و اشتباه به وجود آمده موجب کاهش مقاومت و کارایی سازه می شود، به همین منظور از تقویت کننده ها برای افزایش فاکتورهای کاهش یافته ی سازه استفاده می شود. تقویت سازه با GFRP و CFRP از مرسوم ترین و […]

مجموعه گیتی هوم
ارسال پیام در واتس اپ