آرشیو برچسب‌ها: افت بتن

عددی است که از آزمایش اسلامپ در حین بتن ریزی از بتن گرفته می شود به دست آمده و نشانگر مقدار افت بتن بر حسب سانتی متر می باشد . بدیهی است بتن با اسلامپ بالا، بتنی روان و بتن با اسلامپ پایین، بتنی سفت می باشد. بتن هایی که به هنگام ریختن، اسلامپ شان […]